Lauri Byckling, Deloitte:

Coaching on tuonut uusia näkemyksiä ja auttanut fokusoimaan

    - Vastuun ottaminen koko Deloitten liikkeenjohdon konsultoinnin sadan hengen organisaation toiminnasta viime vuonna oli minulle mielenkiintoinen uusi haaste ja mahdollisuus. Koin että se vaatii uudenlaisen roolin ja näkökulman ottamista minulle sinänsä tutussa yrityksessä ja liiketoiminnassa. Olen itsekin nähnyt asiakkaideni hyötyvän ulkopuolisen konsultin ottamisesta avukseen muutostilanteissa, ja arvelin coaching-ohjelman olevan hyvä tapa hakea tukea roolimuutokselleni, sanoo Deloitten konsulttitoiminnan vetäjä Lauri Byckling.


100 hengestä koostuvan asiantuntijaorganisaation johtaminen on haasteellista. Byckling otti nykyiset tehtävät vastaan vuosi sitten mutta Deloittella hän on toiminut vuodesta 1999, viimeksi teknologiakonsultoinnista vastaavana johtajana.

Interpersonan coachingohjelma käynnistyi Lauri Bycklingin osalta viime kesänä ja ajoitus oli erittäin sopiva ajatellen muuttuvia tehtäviä. Henkilökohtainen valmennusohjelma on laadittu siten, että coachi ja coachattava tapaavat noin kahden tunnin mittaisten ”sessioiden” muodossa. Bycklingin tapauksessa istuntojen frekvenssi ei ole kovin tiivis mutta toisaalta sen kokonaiskesto on pidempi: näillä näkymin se jatkuu vielä ensi syksynä parilla tapaamisella. 

    -  Olen ohjelman aikana tavannut coachiani vuoden aikana muutaman kuukauden välein keskustellaksemme minulle ajankohtaisista rooliini ja konkreettiseen työhöni liittyvistä asioista. Ulkopuolisen coachin käyttö täydentää hyvin sitä ohjausta, jota johtaja saa omilta esimiehiltään, kollegoiltaan ja alaisiltaan.


Lauri Byckling on toiminut liikkeenjohdon konsulttina 15 vuoden ajan. Hän siirtyi Deloittelle vuonna 1999 käynnistämään yrityksen teknologia- konsultointipalveluita Suomessa ja toimi tässä tehtävässä vuoteen 2007 asti, jolloin hänet nimitettiin koko konsultoinnin vetäjäksi. Lauri on toiminut myös Deloitten julkishallinnon toimialajohtajana.

© 2008 Interpersona