Philip Aminoff:

Omistajan rooli täytyy selkeyttää!

– Joissakin tilanteissa on omistajien ja hallituksen selvästi määritettävä ja rajattava roolinsa ja tehtävänsä. Yhteisesti muotoiltu omistajan tahto luo suotuisan pohjan sekä hallituksen että operatiivisen johdon työlle sanoo Philip Aminoff, Euroopan perheyritysten yhteistyöjärjestön GEEF:n puheenjohtaja. Hän on Electrosonicin päätoiminen hallituksen puheenjohtaja ja Veho Groupin, Helvar Meccan ja Pauligin hallituksen jäsen. Interpersona on Vehossa avustanut mm. omistajia roolinmuodostuksessa.

Interpersonassa näemme selvästi, että omistajakysymyksille omistaudutaan yrityksissä yhä enemmän, riippumatta yritysmuodosta. Keskustelimme Philip Aminoffin kanssa ajankohtaisista kysymyksenasetteluista. Philip Aminoffia voidaan luonnehtia sekä omistaja- että hallitusammattilaiseksi.

Miten näet yleisesti omistajien käsittelevän kysymyksiään tänä päivänä?

-  Tällä hetkellä tuntuu siltä kuin oikeastaan vallitsisi suhteellisen suuri epäselvyys omistajan roolista. Vaikka Suomella ja Ruotsilla on yhteinen hallintoperinne, ovat maat viime vuosina kulkeneet eri suuntiin. Ruotsi on säilyttänyt perinteisemmän pohjoismaisen mallin, kun Suomi on kulkenut anglosaksisempaan suuntaan. Perinteisempää mallia voi kuvata näin: ” toimitusjohtaja toteuttaa, hallitus johtaa ja yhtiökokous päättää”, kun taas suomalainen malli vaikuttaa pyrkivän suuntaan: ”toimitusjohtaja johtaa ja hallitus päättää” sanoo Aminoff.

Kaikkein näkyvin ero, hänen mukaansa, on nimityskysymyksissä. Ruotsissa nimitysasioissa on omistajavalmistelu, kun taas Suomessa on hallitusvalmistelu.

Philip Aminoff (KTM (Hanken), MBA (INSEAD) on Electrosonic Group Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja.  Päätoimisen hallituksen puheenjohtajan toimen ohella Philip on hallituksen jäsen Veho Group Oy Ab:ssa, Helvar Merca Oy Ab:ssa sekä Paulig Ab:ssa sekä Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Tapiolan hallintoneuvoston jäsen. Philip on Euroopan perheyritysten yhteistyöjärjestön GEEF:n puheenjohtaja sekä Suomen edustaja EU:n Enterprise Policy Group:issa.

Omistajien asenne omistamiseen vaikuttaa vahvasti siihen, miten he käsittelevät asioitaan. Perheyritysperinteen mukaan yritystä johdetaan ensisijaisesti ”without the intent to sell”-periaatteen mukaan, eli kaikkiin toimenpiteisiin ryhdytään ilman, että pyritään arvon ”optimointiin” tiettynä ajankohtana. Sen sijaan yritetään pienin ja suurin päätöksin koko ajan parantaa yhtiön toimintaa ja sitä myötä parantaa yhtiön kykyä pitkällä tähtäimellä kasvattaa osingonjakoa ilman että yhtiö kärsii vahinkoa. Noteeratuissa yhtiöissä ja private equity-omistetuissa yhtiössä nähdään usein käyttäytymistä, jota leimaa osakkeiden osto ”with the intent to sell”, toisin sanoen tavoitellaan noteeratun arvon nopeaa ja vahvaa arvonnousua, tai odotettavissa olevaa kauppahintaa, hankinta-ajankohdasta tiettyyn arvioituun exit-ajankohtaan. Tämä ajankohta on ehkä johdon optioiden ajankohta, lock-in ajankohta hiljattain noteeratussa yhtiössä, tai myyntiajankohta kun yhtiö taas myydään eteenpäin.

Haastattelu jatkuu seuraavalla sivulla

© 2008 Interpersona