Kirja-arvostelu

Lyhyesti kirjoista

Miten voi muuttua päivä päivältä paremmaksi?

Globalisointi ja sen lieveilmiö, lisääntynyt kilpailu ei vaikuta yksinomaan yrityksen toimintamahdollisuuksiin vaan myös työilmapiiriin. Vaatimustaso nousee, tuottavuuden merkitys kasvaa ja investoidun pääoman on tuotettava enemmän ja nopeammin. Tästä johtuen johtajuuden ja organisaation vaikutus muuttuu yhä tärkeämmäksi. Tässä kirjassa tarkastellaan erilaisia teorioita, jotka vaikuttavat siihen miten työ on organisoitu, miten työtä valvotaan ja miten työtä johdetaan. Kirjailijan ote on analyyttinen ja kriittinen, mutta myös turhan kielteinen. Moni työelämän asia on kuitenkin muuttunut paremmaksi viimeisen 30 vuoden aikana – ei huonommaksi! (MK)

P-O Börnfelt: Organisation i praktiken. En kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori. SNS Förlag


Onko Suomi todella silkka lumedemokratia?

Tämän kirjan kirjoittaneet kaksi toimittajaa tilittävät radikaalisti Suomen lähihistoriaa. Suomi ei ole oikea länsimaa, me vieroksumme parlamentarismia ja markkinataloutta. Suomi on itsesensuurin vallassa ja älymystö on kuollut. Elämme autoritäärisessä demokratiassa, väittävät kirjoittajat. Purevat puheenvuorot ovat raikkaita, mutta lopputulos on mielestäni harvoin hyvä, silloin kun koko pohdiskelu perustuu yhteen ainoaan ajatukseen. Meidän on vielä käännettävä monta kiveä sodan jälkeisessä historiassamme, vaikka maamme kokonaisvaltaisesti ajatellen on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Meidän tulisi mielestäni olla enemmän huolissamme siitä, miltä huomispäivä näyttää tässä kaukaisessa maassa… (MK)

Katja Boxberg-Taneli Heikka: Lumedemokratia. Pamfletti. WSOY Barrikadi-sarja

 

Aseta omat intressit etusijalle!

Tämä sangen ansioitunut diplomaatti muotoilee hyvin Suomen, sen kansainvälisen roolin ja statuksen erilaisissa tilanteissa. Mikä on Suomen idea? Tämä kysymys esitettiin Mauno Koivistolle vuonna 2001 venäläisessä televisiossa. Hän vastasi tällöin harvasanaisesti: ”Selviytyminen” – rivien välistä lukien suuren naapurin kanssa. Tätä ajatusta valaistaan kirjassa monien globaalien yhteyksien ja eurooppalaisten tapahtumien välityksellä. Suomen haaste on osata yhdistää länsimaalaiset arvonsa aasialaiseen vuorovaikutteiseen toimintapaansa. Parhaiten tämä onnistuu veteraanidiplomaatin mukaan asettamalla aina omat intressit etusijalle! (MK)

Jukka Valtasaari: Myrskyn vuodet. Suomen suunta kylmän sodan jälkeen


© 2010 Interpersona