Asiakashaastattelu - Mikael Swanljung, Picnic:

Tilaustyönä tehty ilmapiirikartoitus on hyödyllinen!

 

- Olemme erittäin tyytyväisiä Interpersonan tapaan suorittaa ilmapiirikartoitus Picnic-yhtiöissä. Erityisen tyytyväisiä olimme vastuullisen konsultin Nina Henricsonin tapaan paneutua tilanteeseemme ja siihen, että hän todella selvitti mitä me halusimme tietää, sanoo Mikael Swanljung, Picnic-yhtiöiden toimitusjohtaja.

Picnic-yhtiöt tilasi viime vuonna Interpersonalta ilmapiirikartoituksen. Prosessi laitettiin alulle hallituksen toimesta ja se hoidettiin kevään ja alkukesän aikana. 

- Mielestämme meillä hallituksen jäsenillä oli aivan liian vähän tietoa siitä miten henkilökunta oikeasti kokee työnsä. Palvelualan yrityksessä, kuten meidän yrityksessämme, henkilökunnalla on erittäin keskeinen rooli, sen merkitys on aivan ratkaiseva. Henkilökunnan tyytyväisyys on näin ollen strategisesti tärkeä asia. Halusimme yksinkertaisesti tietää mitä henkilökunta ajattelee itsestään ja työstään.

Picnic-yhtiöt tulee uusimaan ilmapiiritutkimuksen tänä keväänä. On mielenkiintoista nähdä millainen tulos on, sanoo toimitusjohtaja Mikael Swanljung.

Interpersonassa Nina Henricsonilla oli projektivastuu kyselylomakkeesta. Tällä kertaa siihen sisällytettiin ainoastaan yrityksen johtoryhmä ja kahvilaketjun eri osastojen johtajat. Tutkimus tehtiin täysin elektronisesti ja kysymykset sovellettiin Picnicin tilanteeseen.

- Olimme erittäin tyytyväisiä Interpersonan tapaan suorittaa ilmapiirikartoitus Picnic-yhtiöissä. Erityisen maininnan arvoista on se, että Nina Henricson todella näki vaivaa haastatellessaan johtoryhmää, näin saimme kysymysten asettelun alun alkaen oikein. Valmisteleva työ tehtiin perusteellisesti ja ammattitaitoisesti, lopputulos ei ollut mikä tahansa standardikaavake vaan Picnic-kaavake, toteaa Swanljung.

Lisäksi kysymyksiä sopeutettiin yksilöllisesti, sillä konsernissamme on kaksi erillistä toimialaa – kahvilat ja elintarvikkeiden tukkumyynti. Näin ollen osa vastaajaryhmistä sai omaan tilanteeseensa sopeutetut kysymykset.

- Myös teknisesti projekti hoidettiin hyvin. Kommelluksia ei käytännöllisesti katsottuna tapahtunut. Interpersona sai erinomaisen arvosanan työstään.

Interpersonan raportoitua kyselyn tulokset, paneutui sekä yhtiön operatiivinen johto että hallitus henkilökunnan antamaan palautteeseen.

- Olemme ryhtyneet useaan kehittämistoimenpiteeseen, mm. parantamaan pääkonttorin ja yksiköiden välistä kommunikointia sekä asteittain parantamaan yksiköiden työtiloja ja henkilökunnan henkilöstöetuja, siellä missä se on mahdollista. Olemme ryhtyneet toteuttamaan erilaisia parannus suunnitelmia. Olemme hyvin uteliaita näkemään ilmapiiritutkimuksen tuloksen uusiessamme sen tänä keväänä, sanoo Mikael Swanljung.

Picnic-yhtiöt harjoittaa kahvilatoimintaa 37 kahvilan voimin Suomessa sekä myös laajaa elintarvikkeiden tukkukauppaa.  Perheyrityksen liikevaihto on 23 miljoonaa euroa.

© 2010 Interpersona